Capacitat de reproduir l'historial d'un producte,

a fi de localitzar rąpidament l'origen dels problemes

que puguin sorgir en la seva elaboració o distribució

i evitar-los en el futur.

tornar