AVIS LEGAL

Aquesta pàgina web ha estat creada per Closa i Fills, SL. , amb caràcter informatiu. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.closaifills.com, està enregistrat a favor de Closa i Fills, SL., amb domicili social en C/ Vilanova, 55 -08289-Copons (Barcelona). Telèfon de contacte +34 938090036 i adreça de correu electrònic comercial@closaifills.com

2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i el seu codi font, són propietat exclusiva de Closa i Fills, SL., corresponent-nos l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de Closa i Fills, SL.. Igualment, tots los noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços. L'usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web. L'accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El fet d'accedir no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre Closa i Fills, SL. i l'usuari. A Closa i Fills, SL. no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.closaifills.com. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que Closa i Fills, SL. tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Intercanvi o difusió d'informació. Closa i Fills, SL. declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors puguin fer d'ella en cas que els continguts a que es pugui accedir puguin ferir la seva sensibilitat.

5. Actualització i modificació de la pàgina web. Closa i Fills, SL. es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics. A Closa i Fills, SL. no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del nostre control. Des de Closa i Fills, SL. no garantim l'absència de virus i d'altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no ens responsabilitzem dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes. Tambè quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errades, defectes u omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l'usuari. Sense prejudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Closa i Fills, SL. al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis. Closa i Fills, SL. no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accás, rectificació, cancel·lació u oposició, mitjançant l'enviament d'una carta amb acusament de rebut, a la nostra adreça postal o a la de correu electrònic. Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.

IniciNosaltres On trobar-nos Els nostres productesContactar Enllaços
Història i Imatges
Situació
Pollastre "Goc Català "
Pollastre "El Rei del Galliner"
Conill, Especejat i Elaborat
Elaborats 100% carn de pollastre
Pollastre Ecològic
Pollastre Groc Catala
El Rei del Galliner
CCPAE
Pollo Ecológico del Cinca
Viu Bé Ecològic
Copons
Blog Llepadits
Intercun